هزینه سرسام آور استقلال برای خرید ۲ بازیکن خارجی معمولی!
https://opobnews.com