پروژه تخریب هاشمی نسب به جرم انصراف از همکاری با کادرفنی استقلال!
https://opobnews.com