افشین پیروانی به باشگاه پرسپولیس رفت
https://opobnews.com